Group 2 Copy

Oslofolks reisevaner ga ny rekord i fjor

Vanene dine påvirker byen vår mer enn du kanskje tror. Sjekk tallene som gir deg godfølelsen, og tenk på dette neste gang du velger reisevei.

Tekst Sissel Fantoft Foto NTB Scanpix

Det er blant hovedfunnene i statusrapporten for Oslo kommunes miljø- og klimaarbeid 2016. Målet for Oslo kommune er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Og arbeidet er godt i gang, viser statusrapporten.

I 2016 nådde Oslo en viktig milepæl: For første gang var det flere kollektivreiser enn bilreiser i byen. Spesielt i rushtiden er det mange som velger kollektivt; buss, trikk og t-bane. Da har kollektivtransport en markedsandel på hele 85 prosent.

Kollektivtrafikken har også blitt mer miljøvennlig: Flere busser i Oslo kjører på drivstoff fra fornybare kilder, og i 2016 gikk øyfergene i indre Oslofjord på fornybar diesel.

Ikke bare har Oslo-folk redusert klimagassutslippene sine, de produserer også mindre avfall. Selv om Oslo og Akershus har det største forbruket i landet målt i pengebruk, kastet hver av oss i gjennomsnitt 73 kilo mindre i 2016 enn i 2006. Vi har også blitt flinkere til å kildesortere, men har fremdeles et stort forbedringspotensial: To tredjedeler av det som havner i restavfallet kunne vært kildesortert.

Oslos befolkning skal få ren luft å puste i må enda flere la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå.

Færre biler

Oslo er på god vei til å bli en renere og grønnere by, men fortsatt kommer en stor del av byens klimagassutslipp fra transport. Selv om utslippet fra veitrafikk og anleggsmaskiner har gått ned med 10 prosent fra 2013 til 2015, hovedsakelig som følge av mindre utslipp fra anleggsmaskiner, er det nødvendig med nye og skjerpende tiltak for veitrafikken for å nå klimamålene som er satt. Veistøv og forbrenningspartikler fra vedfyring og eksos er hovedkildene til svevestøv, mens eksos, først og fremst fra dieselbiler, gir nitrogendioksidutslipp (NO2). De nye grenseverdiene for svevestøv ble overholdt i 2016, mens grenseverdier for nitrogenoksid brytes. For at Oslos befolkning skal få ren luft å puste i må enda flere la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå. Det må også gjøres en enda større innsats for å få flere nullutslippskjøretøyer og færre bensin- og dieselbiler på veiene, konkluderer rapporten. En bonuseffekt av færre biler er at det blir mindre støy. Prosjektet Bilfritt byliv ble opprettet i 2016 og er viktig for å skape en grønnere og mer levende by.

 

Har du lest saken som viser hva Oslofolk mener om bilfritt sentrum?

Smart by
– Bare se hvor deilig det er å kunne gå i Torggata uten biler  
Bedre by å bo i

Resultatene i statusrapporten viser at Oslo kommune bryter med den etablerte sannheten om at befolkningsvekst og økt forbrukt fører til økte klimagassutslipp. Det vekker oppsikt, også utenfor Norges grenser. Den franske storavisa Le Monde hadde for eksempel nylig to større reportasjer om klima- og miljøarbeidet i Oslo. En spørreundersøkelse blant Oslos befolkning kalt Klimaundersøkelsen viser at de aller fleste ønsker å bidra til å gjøre byen mer klimavennlig. Hele 70 prosent mener det er viktig at Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020. 69 prosent mener at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen enda bedre å bo i.

 

Visste du dette?

  • Klimagassutslippet fra Oslo by gikk ned med 16 prosent fra 2013 til 2015.
  • Årlig klimagassutslipp per person er redusert med om lag 20 prosent fra 1990 til 2015.
  • 2/3 av klimagassutslippene er knyttet til transport.
  • For første gang er det flere som bruker kollektivtransport enn privatbil.
  • Husholdningsavfall er redusert fra 406 kilo per innbygger i 2006 til 333 kilo i 2016.
  • 2/3 av avfallet som havner i restavfallet kunne vært kildesortert.
  • De nye grenseverdiene for svevestøv ble overholdt i 2016, mens grenseverdier for nitrogenoksid brytes systematisk.
  • Her finner du hele miljø- og klimarapporten til Oslo kommune