Group 2 Copy

Har du fått med deg hva en av verdens viktigste aviser skriver om Oslo?

Le Monde: I Oslo betaler elbileieren hverken bompenger inn til byen eller for parkering i byen. De har til og med lov til å kjøre i bussfilen! Den franske avisen har latt seg imponere av Oslos klimasatsing.

Tekst Lise T. Vangerud Foto NTB Scanpix

«I Oslo i 2025 vil det ikke finnes biler som gir fra seg CO2». Slik lyder tittelen på artikkelen i en av Frankrikes største nettaviser, Le Monde. Artikkelen sto på trykk i april i år, og forteller hva Oslo har gjort for å gjøre byen mer klimavennlig, og hvilke mål som er satt for framtiden.

– Spørsmålet er ikke lenger om vi skal konvertere til elektriske biler, men hvor hurtig vi får til denne endringer, fortalte Petter Haugneland i Norsk Elbilforening til avisen.

«Da det var snø i vinter, med snøfylte gater, så var det ikke vanskelig å se elbilene, men vanskelig å høre dem. Det var EGolf, Nissan Leaf og Tesla overalt» beskriver avisens Norden-korrespondent, Anne-Fracoise Hivert. Hun var på plass da det nye parkeringsanlegget på Vulkan ble åpnet i mars. Her er det gratis beboerparkering for elbiler, med over 100 ladepunkter.

Hva sier det om det som gjøres i Oslo, når en av Frankrikes største nettaviser velger å skrive om det?

– Oslo er verdens elbilhovedstad og viser vei for hvordan byer kan legge til rette for nullutslipp i biltrafikken. Vi får nå ukentlige besøk fra hele verden. Elbilmarkedet i Oslo og Norge vekker stor interesse og inspirasjon blant politikere, næringsliv og media. Men fortsatt har vi langt igjen før alle biler er nullutslipp og Oslo må jobbe hardt for å beholde tittelen som ebilhovedstaden. Bergen puster Oslo i nakken, sier Haugneland.

 

Flere utenlandske journalister kommer til Oslo for å lage reportasjer om hovedstadens grønne kollektivtransport, så det er tydelig at vi blir lagt merke til også utenfor landegrensene.

Pernille Aga, Ruter

 

Får hyppig besøk fra utlandet

I artikkelen får franskmennene innblikk i hvilke goder som gjelder for elbilkjørere, og Sture Portvik i Bymiljøetaten forteller om hvordan byen jobber for å finne nok ladeplasser til innbyggerne i hovedstaden. Men det er ikke bare elbilsatsingen som blir fremhevet. De franske innbyggerne får lese om miljøprofilen til nye Brynseng skole og den 1 026 kvadratmeter store solcellepanel som fyller store deler av fasaden på bygget. Også Hafslund forteller om hvordan de jobber for å utnytte energinettverket, og om fyringsolje som blir forbudt innen 2020, mens Ruter forteller om hva som gjøres for å bedre kollektivtilbudet.

– Ruter får en god del henvendelser fra inn- og utland med forespørsler om å holde innlegg om kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Vi har også en økende andel delegasjoner på besøk, blant annet fra Kina, Korea og Russland i tillegg til en rekke europeiske land. Flere utenlandske journalister kommer til Oslo for å lage reportasjer om hovedstadens grønne kollektivtransport, så det er tydelig at vi blir lagt merke til også utenfor landegrensene, sier Pernille Aga i Ruter.

Lærer av hverandre   

På spørsmålet om Oslo har satt seg urealistiske klimamål, svarer byrådssekretær Daniel Rees i Miljøpartiet De Grønne at det er ambisiøse mål.

Hvis hovedstaden i et av verdens rikeste land ikke klarer å agere raskt, vil vi møte på alvorlige problemer.

– Men, hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen, så har vi ikke noe valg. Med sine nesten 700 000 innbyggere, og en by som vokser raskt i Europa, må Oslo være et godt eksempel. Hvis hovedstaden i et av verdens rikeste land ikke klarer å agere raskt, vil vi møte på alvorlige problemer, sier Rees til avisen.

Han mener byer har mye å lære av hverandre, og synes derfor det er gøy at også Oslo får oppmerksomhet utenfor bygrensen om arbeidet som gjøres for å gjøre byen grønnere.

– Vi nordmenn interesserer oss for og lar oss engasjere av hva som skjer i fransk politikk. Det er for eksempel spennende at presidentkandidat Macron nå går til valg på å gjøre Frankrike uavhengig av fossil energi, som er et stort og viktig signal fra en av Europas stormakter. Forhåpentligvis kan også noen av de tingene vi gjør i Oslo være til inspirasjon for byer i Frankrike og andre steder, sier Rees.

Du kan lese hele artikkelen i Le Monde her!