De trodde ikke det var så enkelt å tjene penger på taket

Håvard Sørensen og Ragna Følling Elgjo har installert solcellepaneler på hele den sørvendte delen av hustaket. Faktisk var det lettere enn de trodde å få til løsningen som sikrer hyggeligere strømregninger og litt bedre samvittighet.

Tekst Sissel Fantoft Foto Krister Sørbø

Paret bor i en enebolig fra 1987 i Hyggeveien på Bekkelaget. To av familiens barn flyttet nylig hjemmefra, mens sistemann fremdeles bor sammen med foreldrene. Familien bodde tidligere i et nybygd hus rett over veien, hvor de installerte et balansert ventilasjonsanlegg med luft-til-luft varmepumpe. Anlegget trekker luft ut fra våtrom og kjøkken, og tilfører temperert luft til oppholds- og soverom.

– Vi opplevde at det ga et veldig godt inneklima, derfor ønsket vi å installere et balansert ventilasjonsanlegg også her da vi kjøpte dette huset i 2005. Vi fikk en begrenset enøk-støtte til det, og da fikk vi smaken på det, forteller Håvard.

Her kan du sjekke hvor mye solenergi du kan produsere på eiendommen din ! 

 

Da oppdaget de nemlig at det finnes flere ulike støtteordninger og at det ikke er så vanskelig å fylle ut de nødvendige søknadene. Tanken om å installere solcelleanlegg på taket kom fordi familien oppdaget at taket deres har ideelle forhold for dette.

Vi har mye å gjøre for å ta vare på jorda og rette opp gamle synder, og det føles godt å bruke den rene energien fra sola til å produsere strøm til huset.

Ragna Følling Elgjo

– Taket vender mot sør og har optimal helling. Det var ingen hindringer i veien for sola, bortsett fra et bjørketre som måtte bøte med livet. Men det har vi brukt som ved gjennom vinteren, sier Sørensen.

Anlegget har en forventet produksjon på 10.500 kWh (kilowattimer) årlig, og leverer om lag 10 prosent bedre enn det. Via en app på mobiltelefonen kan familien til enhver tid følge med på hvor mye strøm anlegget produserer.

– De første ukene hadde vi fortsatt den gamle typen strømmåler – med hjulet som snurret rundt. På enkelte tidspunkt med gode solforhold, hvor vi ikke brukte så mye strøm selv, kunne vi faktisk se at hjulet snurret motsatt vei da overskuddsstrømmen som ble produsert ble sendt inn på strømnettet, forteller Ragna.

På gode soldager passer familien på å bruke den strømmen de har behov for mens sola er fremme, siden prisen de får for å selge overskuddsstrøm er lavere enn den de betaler for å kjøpe strøm tilbake fra nettet.

– Da er det bare å sette på vaskemaskin, oppvaskmaskin og det vi ellers måtte trenge, sier hun.

Håvard Sørensen og Ragna Følling Elgjo vurderer også å se på løsninger for hvordan de kan lagre strømmen fra solcelleanlegget i batterier.

Nytt og fremtidsrettet

Familien søkte om midler fra støtteordningen fra Oslo kommunes klima- og energifond, og Håvard forteller at det var en viktig årsak til at de valgte å installere solcelleanlegget.

Vi fikk en støtte på 40 prosent av utgiftene og det var utslagsgivende for at vi bestemte oss, sier han.

Støtten utgjorde om lag 100.000 kroner av en totalkostnad på 250.000 kroner.

For å få støtte må man først innhente et tilbud fra en leverandør for prosjektet.

For familien i Hyggeveien var det mest fornuftig å legge solcellepaneler på hele taket, totalt 74 kvadratmeter og 45 solcellepaneler. Strømmen solcellene produserer føres ned i tre såkalte invertere familien har montert i kjelleren, og videre inn på egne kurser i sikringsskapet.

­– Der har vi også montert en dedikert 32 ampere-kurs for en ekstern elbil-lader vi har montert på gavlveggen, sier Håvard.

Solceller for framtiden

Totalt bruker eneboligen om lag 33.000 kWh med strøm i løpet av et år. Solcelleanlegget har produsert nærmere 12.000 kWh sitt første leveår.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har gjort dette. Med dagens rente er det mye morsommere å ha pengene på taket enn i banken. For oss var dette en fin mulighet, vi har vært heldige økonomisk og hadde pengene, og har aldri angret på at vi valgte å installere solcelleanlegg, sier han.

Kona Ragna legger til at de synes det er gøy å gjøre noe som er nytt og fremtidsrettet, og som samtidig er bra for miljøet.

­– Vi har mye å gjøre for å ta vare på jorda og rette opp gamle synder, og det føles godt å bruke den rene energien fra sola til å produsere strøm til huset, sier Ragna.

Beregninger fra Hafslund viser at for mars til september ligger familien på 60-70 prosent av forventet strømforbruk etter at de installerte solcelleanlegget.

– Vi vurderer også muligheten for etter hvert å installere for eksempel Powerwall 2 fra Tesla, slik at vi kan lagre strømmen solcelleanlegget produserer i batterier. Da vil vi kunne bruke egenprodusert strøm 24 timer i døgnet store deler av året, sier Håvard.

Vurderer du å installere solceller på hustaket ditt?

Finn ut hva du kan få i økonomisk støtte fra Oslo kommune, og få tips til hvilke andre enøktiltak du kan få støtte til. Les mer her! 

Verdi i seg selv

Solcelleanlegget er levert av Solel AS, som har solgt og installert en rekke slike anlegg i Oslo siden oppstarten i 2014.

– Sola er en suveren energiressurs, og det er fantastisk at teknologien har kommet så langt at man kan bruke solenergi til å produsere strøm til huset sitt. Det er en tydelig trend at de som har hus med gode muligheter i økende grad ønsker å installere solcelleanlegg, sier daglig leder Per Urdahl.

Hvis en kombinerer solenergi med andre tiltak, som for eksempel bergvarme, kan enkelte boliger bli nesten selvforsynte med strøm.

– Hvis man vurderer å installere solcelleanlegg er det viktig at det er en beslutning husets beboere er sammen om. Utstyret betaler seg, og det er lønnsomt å gjøre dette nå. Om en regner på investeringen bør en også vise litt godvilje – å produsere ren solenergi har en verdi i seg selv, sier Urdahl.