Group 2 Copy

Disse kontorbyggene sparer Oslo for 550.000 kjørte kilometer i uka

Kontorbyggene i Barcode sparer Oslo for 110.000 kjørte kilometer i døgnet. Og det er ikke tilfeldig at de får deg til å droppe bilen.

Tekst Lise T. Vangerud Foto Tomasz Majewski

Barcode, Operakvarteret eller Bjørvika, om du vil. Oslos nye bydel har gitt hovedstaden et helt nytt uttrykk. Men byggene i Oslos nye bydel er ikke bare moderne og fine leiligheter, kontorer og restauranter – byggene er også en miljøgave til hovedstaden.

– Transportøkonomisk institutt har beregnet at vi ved å samle rundt 12.000 arbeidsplasser i Barcode fremfor å ha dem spredt rundt om i byen, sparer Oslo og Oslos innbyggere for 110.000 kjørte kilometer per døgn. Det kan vi si fordi de som jobber her i området i svært liten grad bruker bil for å komme seg til jobb. De reiser kollektivt, sykler eller går. Det viser med all tydelighet viktigheten av å bygge høyt og tett ved kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, administrerende direktør i ROM Eiendom, som er med på å utvikle området.

Han forteller at han er veldig fornøyd med at stadig flere innser at vi må gjøre byene mer kompakte for å møte den urbane befolkningsveksten, uten at det går på bekostning av klima, miljø og trivsel.

Stadig flere flytter til byene og transportbehovet øker. Men det er ikke plass til flere biler, derfor må løftet tas kollektivt.

Lise Sunsby, direktør teknisk stab i ROM Eiendom
Langsiktige verdier

Stadig flere flytter til byene og transportbehovet øker. Men det er ikke plass til flere biler, derfor må løftet tas kollektivt, understreker Lise Sunsby, direktør teknisk stab i ROM. Hun har ansvaret for at det tenkes miljøvennlig og energieffektivt i alle ledd av ROMs virksomhet – fra knutepunktutvikling via nybygg til forvaltning av eksisterende bygningsmasse. Ambisjonen er å skape langsiktige verdier og lønnsomhet basert på fremtidsrettede og bærekraftige miljøvalg. Det innebærer at ROM benytter de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommene. Selskapet har gode systemer, rutiner og en bevisst og uttalt strategi med konkrete målsettinger for å oppfylle ambisjonen. Eksempelvis har alle nybygg mål om å oppnå klassifiseringen BREEAM-NOR Excellent og/eller energiklasse A på næringsbygg.

– Det er en stadig pågående konkurranse om å bli bedre, og jeg ser at hele bransjen er på riktig vei nå. Det blir stadig lettere å ta de miljøriktige valgene, sier hun.

Lise Sunsby, direktør teknisk stab og administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendomoppfordrer flere til å bygge rundt kollektivknutepunkt, slik de har gjort i Barcode. (Foto: Sune Eriksen )

Hopper stavhopp

Administrerende direktør Eiken, som har en fortid fra entreprenørbransjen, opplever at det er to ulike logikker som råder:

– Du har dem som bygger kun for å selge, de har ofte en kortsiktig horisont og er mest opptatt av å redusere investeringskostnadene. Det er en «sportsgren» jeg selv har vært med på – at vi skulle hoppe så lavt over lista som mulig. Nå derimot, skal vi hoppe stavhopp – og vi vil helst stille så høyt som vi overhodet kan. Ikke minst fordi vi ser at vi får betalt for det. I det henseendet er BREEAM en revolusjon, for systemet gjør at vi kan dokumentere egenskaper på en helt annen måte enn tidligere.

Han mener flere byer må heve blikket og lære av gode eksempler fra både Norge og utlandet. Selv trekker han fram Sandnes som et godt eksempel på en by som har evnet å vokse uten smerte – hvor det er enighet om politisk visjon om å fortette og bygge rundt knutepunkter. Av byer som har kommet i en vanskelig situasjon, nevner han Kristiansand og Sarpsborg.

– Særlig Sarpsborg har lagt mye av handelen i periferien, det fører til at sentrum blir helt dødt. Og i Østfold har de klart å legge Sykehuset Østfold på Kalnes langt fra den kollektive infrastrukturen. Det er trist å se at det skjer i våre dager, sier Eiken.

Han mener kommunene må bruke den økende befolkningsveksten til å skape endring.

– Det er det som skjer i Bjørvika. Her tar vi sentrum tilbake, og plutselig får vi langt flere beboere innenfor Ringen enn det har vært før, sier Eiken.